Ambtelijke stukken betekenen

Onder ambtelijke stukken worden verstaan alle officiële documenten die een gerechtsdeurwaarder uitreikt (ofwel ‘betekent’) aan personen of bedrijven. Deze stukken worden exploten genoemd en ze kunnen verband houden met:

  • het inleiden van een gerechtelijke procedure (dagvaarding/oproeping)
  • het betekenen/uitreiken van een gerechtelijke uitspraak
  • het leggen van beslag op roerende en/of onroerende zaken, bankrekeningen, lonen en uitkeringen
  • het ontruimen van panden
  • het terughalen van roerende zaken
  • het executoriaal verkopen van in beslag genomen zaken

Al deze exploten kunnen alleen door een gerechtsdeurwaarder worden opgemaakt en uitgereikt, dienen te zijn gedateerd, moeten voorzien zijn van een handtekening en moeten voldoen aan de in de wet gestelde formaliteiten.

Ze maken deel uit van het totaal aan ambtshandelingen dat een gerechtsdeurwaarder verricht en waarvan de kosten zijn vastgelegd in het zogenaamde ‘Btag’ (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders).

Meer weten?

Benieuwd naar hoe we ú van dienst kunnen zijn? Neem contact met ons op en we leggen u op een heldere en transparante manier uit hoe we u kunnen helpen.

Vordering indienen Contact opnemen

WAARSCHUWING!!INNING VAN FICTIEVE VORDERINGEN

FRAUDULEUZE E-MAILS UITGAAND VAN NEDERLANDSE NEP-GERECHTSDEURWAARDERS AAN PERSONEN IN BELGIË EN NEDERLAND

Er worden uit naam van diverse zogenaamde (en dus fictieve) gerechtsdeurwaarders e-mails verstuurd met melding aan de geadresseerden dat zij incasso- of buitengerechtelijke kosten verschuldigd zouden zijn n.a.v. niet-betaalde bedragen. De zogenaamde gerechtsdeurwaarder in kwestie dreigt met beslag op inkomen en bankrekeningen, tenzij deze kosten worden betaald op de vermelde bankrekening. Ook worden vervolgens brieven verstuurd met de titel “dwangbevel in naam der koning” en is inmiddels bekend dat huisbezoeken worden gebracht waarbij getracht wordt woningen binnen te dringen. Het gaat duidelijk om een poging tot fraude met de bedoeling van de betrokkenen geld af te persen!!!