Incassokostencalculator

Hieronder vindt u onze incassokostencalculator. Door het bedrag in te vullen dat u te vorderen heeft, kunt u eenvoudig berekenen welk bedrag uw debiteur aan incassokosten verschuldigd is. Links wordt het bedrag weergegeven zonder btw, rechts met btw. Het is belangrijk dat u het totale bedrag invult dat opeisbaar is (let op: de betaaltermijnen dienen te zijn verstreken).

Hieronder ziet u de incassokosten:

Incassokosten excl. 21% BTW:

0,00

Incassokosten incl. 21% BTW:

0,00

De incassokosten worden telkens berekend conform de wettelijk vastgelegde berekeningen in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten, ofwel de Wet Incassokosten (WIK, per 1 juli 2012; de wet kent een minimum van € 40) en de ‘Wet Betaaltermijnen’ (Wet Bestrijding van Betalingsachterstand bij Handelstransacties, per 16 maart 2013). Een andere berekening kan van toepassing zijn indien dat bijvoorbeeld in algemene voorwaarden tussen partijen overeen is gekomen.

Vordering indienen
WAARSCHUWING!!INNING VAN FICTIEVE VORDERINGEN

FRAUDULEUZE E-MAILS UITGAAND VAN NEDERLANDSE NEP-GERECHTSDEURWAARDERS AAN PERSONEN IN BELGIË EN NEDERLAND

Er worden uit naam van diverse zogenaamde (en dus fictieve) gerechtsdeurwaarders e-mails verstuurd met melding aan de geadresseerden dat zij incasso- of buitengerechtelijke kosten verschuldigd zouden zijn n.a.v. niet-betaalde bedragen. De zogenaamde gerechtsdeurwaarder in kwestie dreigt met beslag op inkomen en bankrekeningen, tenzij deze kosten worden betaald op de vermelde bankrekening. Ook worden vervolgens brieven verstuurd met de titel “dwangbevel in naam der koning” en is inmiddels bekend dat huisbezoeken worden gebracht waarbij getracht wordt woningen binnen te dringen. Het gaat duidelijk om een poging tot fraude met de bedoeling van de betrokkenen geld af te persen!!!