Opdrachtgevers

  • Een vordering uit handen geven
  • Incasso-opdrachten
  • Executie buitenlandse titel in Nederland
  • Landelijke dekking
  • Internationale incasso
  • Werkwijze & kostenberekening
Een vordering uit handen geven

Een vordering uit handen geven

U wilt bijvoorbeeld uw onbetaalde rekeningen of achterstallige huur door ons kantoor laten incasseren. Neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak om uw zaak te bespreken of stuur ons de betreffende zaak direct toe per post of e-mail. Wij ontvangen graag het volgende van u: een kopie van de […]

Lees meer
Incasso-opdrachten

Incasso-opdrachten

Zowel bedrijven als particulieren hebben weleens te maken met wanbetalers. Denk aan een geldlening die niet wordt terugbetaald, een achterstand in de betaling van alimentatie of achterblijvende huurbetalingen. Het kost tijd, geld en energie. Wij nemen deze zorg graag uit handen. Uw vordering uit handen geven (opdracht tot incasso) U, als schuldeiser, dient eerst zelf […]

Lees meer
Executie buitenlandse titel in Nederland

Executie buitenlandse titel in Nederland

Naast buitengerechtelijke en gerechtelijke trajecten voeren wij ook losse betekenings- en executieopdrachten uit. Het betreft in dit geval zaken waarin een niet-Nederlandse titel aanwezig is. Mocht u beschikken over een dergelijke titel (bv. een vonnis dat door een buitenlandse rechter is uitgesproken) tegen een in Nederland wonend persoon of een in Nederland gevestigd bedrijf, dan […]

Lees meer
Landelijke dekking

Landelijke dekking

Een ZZP-er werkt in Tilburg vanuit huis aan een opdracht in Amsterdam. Een onderneming in Zwolle doet voornamelijk zaken met havenbedrijven in Rotterdam. Een Zeeuwse producent zet zijn producten voornamelijk af op de Waddeneilanden. Dit zijn voorbeelden van situaties die zich bij veel bedrijven voordoen. De betreffende afzetmarkt bevindt zich niet naast de deur. Stel […]

Lees meer
Internationale incasso

Internationale incasso

Invordering en executie in het buitenland Veel ondernemers richten zich niet alleen op Nederland maar handelen ook graag buiten de landgrenzen. Dan kan het zomaar voorkomen dat een buitenlandse klant niet betaalt. Debiteuren benaderen in het buitenland kan extra lastig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de andere taal, een andere (betalings)cultuur en onbekende wetgeving. Kortom, ondernemen […]

Lees meer
Werkwijze & kostenberekening

Werkwijze & kostenberekening

Op alle aan Vissers Gerechtsdeurwaarders verstrekte opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunnen worden ingezien door hier te klikken. Op verzoek worden de voorwaarden per post toegestuurd. Hierna volgt een algemene beschrijving van onze werkwijze vanaf het moment dat een een zaak aan Vissers Gerechtsdeurwaarders uit handen is gegeven. In deze beschrijving wordt ook aandacht besteed […]

Lees meer
WAARSCHUWING!!INNING VAN FICTIEVE VORDERINGEN

FRAUDULEUZE E-MAILS UITGAAND VAN NEDERLANDSE NEP-GERECHTSDEURWAARDERS AAN PERSONEN IN BELGIË EN NEDERLAND

Er worden uit naam van diverse zogenaamde (en dus fictieve) gerechtsdeurwaarders e-mails verstuurd met melding aan de geadresseerden dat zij incasso- of buitengerechtelijke kosten verschuldigd zouden zijn n.a.v. niet-betaalde bedragen. De zogenaamde gerechtsdeurwaarder in kwestie dreigt met beslag op inkomen en bankrekeningen, tenzij deze kosten worden betaald op de vermelde bankrekening. Ook worden vervolgens brieven verstuurd met de titel “dwangbevel in naam der koning” en is inmiddels bekend dat huisbezoeken worden gebracht waarbij getracht wordt woningen binnen te dringen. Het gaat duidelijk om een poging tot fraude met de bedoeling van de betrokkenen geld af te persen!!!