Over ons

... een team met een taak

Ons kantoor is laagdrempelig en richt zich met name op het MKB en op zzp’ers.  We kennen onze clièntele en er wordt waarde gehecht aan persoonlijk contact. Uiteraard krijgt een zaak bij ons een dossiernummer maar de cliënt(e) wordt zelf geen nummer. Onze kernwaarden zijn: persoonlijk, efficiënt en betrouwbaar. Daarnaast gaat duidelijkheid boven alles. Elke cliënt krijgt een ‘recht-door-zee’ en eerlijk antwoord op zijn/haar vraag en een dito advies. Ook wordt een zo helder mogelijk kostenplaatje geschetst. Transparantie is voor ons erg belangrijk. Cliënten worden zo snel mogelijk geholpen. Geen keuzemenu’s, geen doorschakeling via afdelingen waarbij u telkens opnieuw uw verhaal moet doen. Een duidelijke uiteenzetting van het traject dat doorlopen moet worden, directe mededeling van de stand van zaken in uw dossier en direct antwoord op uw vraag. Dat is wat Vissers Gerechtsdeurwaarders u biedt!

Ons team

WAARSCHUWING!!INNING VAN FICTIEVE VORDERINGEN

FRAUDULEUZE E-MAILS UITGAAND VAN NEDERLANDSE NEP-GERECHTSDEURWAARDERS AAN PERSONEN IN BELGIË EN NEDERLAND

Er worden uit naam van diverse zogenaamde (en dus fictieve) gerechtsdeurwaarders e-mails verstuurd met melding aan de geadresseerden dat zij incasso- of buitengerechtelijke kosten verschuldigd zouden zijn n.a.v. niet-betaalde bedragen. De zogenaamde gerechtsdeurwaarder in kwestie dreigt met beslag op inkomen en bankrekeningen, tenzij deze kosten worden betaald op de vermelde bankrekening. Ook worden vervolgens brieven verstuurd met de titel “dwangbevel in naam der koning” en is inmiddels bekend dat huisbezoeken worden gebracht waarbij getracht wordt woningen binnen te dringen. Het gaat duidelijk om een poging tot fraude met de bedoeling van de betrokkenen geld af te persen!!!